Аортна стеноза – ехокардиографска оценка


kd 01/03/2015

Ехокардиографията (ЕхоКГ) е златен стандарт при оценка на пациенти с аортна стеноза (АС). Тя ни позволява: – Определяне на етиологията – Оценка на тежестта на стенозата – Установяване на хемодинамичните последици на аортното клапно заболяване върху размерите, хипертрофията и функцията на лява камера (ЛК) – При АС с нисък дебит и нисък градиент (LFLG – […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.