Значение на поносимостта към антихипертензивната терапия – предимствата на различния калциев антагонист lercanidipine


kd 01/11/2014

Lercanidipine, който принадлежи към групата на дихидропиридиновите блокери на калциеви канали (ССВ), осигурява ефективен контрол на артериалното налягане (АН) при по-ниска честота на свързаните с вазодилатация странични ефекти в сравнение с останалите представители на класа. Това обуславя по-добрата поносимост към дългосрочнатта терапия с lercanidipine, което от своя страна е свързано с по-висока степен на придържане […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.