Терапия на анемията при сърдечни заболявания01/11/2014

При хоспитализирани пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) е необходимо придържането към рестриктивна трансфузионна стратегия – трансфузионен тригер (хемоглобин 70-80 g/l), в сравнение с по-високи стойности на хемоглобина (Hb). Не се препоръчва прилагането на средства, стимулиращи еритропоезата (ESA – erythropoiesis-stimulating agents)*, за лечение на лека и умерена по тежест анемия при болни със застойна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.