Стрес-индуцирана (Tакоцубо) кардиомиопатия


kd 01/11/2014

Стрес-индуцираната кардиомиопатия, наричана също Синдром на апикално балониране, Синдром на разбитото сърце и Такоцубо кардиомиопатия (TCM), е все по-често откриван синдром, характеризиращ се основно с преходна систолна дисфункция на апикалните и/или средните сегменти на лявата камера, който имитира миокарден инфаркт, но липсват данни за обструктивна коронарна болест (1,2,3). Стрес-индуцираната кардиомиопатия е описана първо в Япония […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.