Образни изследвания на сърцето след химиотерапия. Експертно становище на EACVI* и ASE*


kd 01/11/2014

Сърдечна дисфункция, предизвикана от онкотерапевтични медикаменти (cancer-therapeutics-related cardiac dysfunction – CTRCD) е описана за първи път през 60-те години на миналия век, което съвпада със широкото навлизане на антрациклините в онкотерапията. Определението за CTRCD включва понижение на фракцията на изтласкване на лява камера (ФИЛК) с 10%** до стойност <53%. Това понижение трябва да се потвърди […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.