Най-интересният клиничен случай за 201401/11/2014

Нашият конкурс продължава и през 2015 година

Уважаеми колеги, за четвърти пореден път тази година публикуваме клиничен случай, участващ в конкурса, организиран със съдейстивето на фирма Servier, която осигурява награда за най-добрата публикация на годината - медицински учебник по избор на отличените автори.

В този брой ви предлагаме клиничния случай, представен от д-р Елена Панайотова и доц. д-р Красимира Ненова от Клиника по вътрешни болести, МБАЛ Св. Марина, Варна - Грануломатоза на Вегенер при 65-годишна пациентка.

В края на тази година, за втори път, отново ще се номинира най-интересният клиничен случай от жури, съставено от консултантите на списанието и главния редактор, като критериите за оценка включват: оригиналност, добро представяне и онагледяване със снимки от проведени образни изследвания, подкрепа с доказателства на изложената теза.

Публикуваните досега клинични случаи, както и информация за наградения за миналата година авторски колектив, може да намерите он-лайн на www.spisaniemd.bg.

Очаквайте в първия брой на КардиоД за 2015 година имената на тазгодишинте победители!

Изпращайте вашите клинични случаи на адрес: ianasimova@gmail.com. Ако имате снимки от образни изследвания (ехокардиография, ЕКГ, рентгенография, сърдечна катетеризация и ангиография, компютърно-томографски и магнитно-резонансни изследвания), моля, изпратете и тях.

Крайният срок за изпращане на вашите случаи за публикуване в брой 1 на КардиоД за 2015 година е 1 февруари. Наградата за най-интересния клиничен случай през новата година отново ще бъде осигурена от фирма Servier - медицински учебник по избор на отличените автори.