Лабораторно измерване на антикоагулантната активност на новите орални антикоагуланти


kd 01/11/2014

Препоръчваните лабораторни тестове за оценка на антикоагулантната активност на новите (пер)орални антикоагуланти (НОАК) са разреденото тромбиново време (diluted thrombin time – dTT) и екарин-базираните анализи за dabigatran, и анти-Ха активност за rivaroxaban и apixaban (1). НОАК не налагат рутинно лабораторно мониториране, както антагонистите на витамин К (ВКА), което е едно от техните предимства пред ВКА, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.