Грануломатоза на Вегенер – непозната или забравена болест?


kd 01/11/2014

Грануломатозата на Вегенер (Wegener’s granulomatosis – WG) е рядка автоимунна болест с мултиорганно ангажиранe, което се манифестира като васкулит, грануломатоза и некроза (1). Клиничният случай е на 65-годишна пациентка със симптоми на хрoнична кашлица, назална конгестия и компютърно-томографски (СТ) данни за белодробни лезии. Вегенеровата грануломатоза е описана за първи път от Фридрих Вегенер през 1936. […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.