Ефективност и поносимост на тройната антихипертензивна комбинация amlodipine/valsartan/hydrochlorothiazide в реалната клинична практика


kd 01/11/2014

Тройната антихипертензивна комбинация amlodipine/valsartan/HCT в една таблетка осигурява ефективен контрол на артериалното налягане (АН) в реалната клинична практика при използване на различни дозови режими. В допълнение комбинацията е с установен благоприятен профил на поносимост, което определя и високата степен на придържане към терапията (1). Въведение Основната цел на антихипертензивната терапия е постигане и поддържане на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.