Ефекти на Molsidomin върху ендотелната функция и резерва на коронарния кръвоток при пациент с микроваскуларна ангина


kd 01/11/2014

Molsidomine (Molsidomin на Polpharma) повлиява благоприятно не само стенокардната симптоматика, но също така ендотелната функция на периферните и коронарните артерии, и резерва на коронарния кръвоток след тримесечен курс на лечение с титриране на дозата при болен с микроваскуларна ангина. Въведение Пациентите с микроваскуларна ангина обикновено се представят с типична стенокардна симптоматика и патологичен отговор при […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.