Сърдечна недостатъчност при запазена фракция на изтласкване


kd 01/09/2014

Патофизиологията и лечението на сърдечната недостатъчност със запазена фракция на изтласкване (HFpEF – heart failure with preserved ejection fraction) остават не докрай изяснени. Блокерите на ренин-ангиотензин-алдостероновата система (РААС) не допринасят съществено за подобрение на прогнозата при тези пациенти. Новите схващания за патофизиологията на това състояние отреждат съществена роля на съпътстващите заболявания (ко-морбидности), възпалението, ендотелната дисфункция […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.