Протезиране на пулмонална клапа след късна корекция на вродена сърдечна малформация – тетралогия на Фало


kd 01/09/2014

Тетралогията на Фало е най-често срещаната цианотична сърдечна малформация. Честотата е 0.26%-0.8% на 1000 новородени (1). Мъжкият пол e засегнат по-често. Няма доказан етиологичен причинител. При родители с вродена сърдечна малформация, вероятността за поколение с тетралогия на Фало е 1.5% в сравнение с необременени родители, където процентът е 0.1% (2). След поставяне на диагноза Тетралогия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.