Програма за изчисление на LDL холестерола01/09/2014

През юни 2014 година Polpharma стартира програма за изчисление на холестерола в липопротеините с ниска плътност (LDL) и за иницииране на лечение със статин. Програмата е предназначена за общопрактикуващи лекари и амбулаторни кардиолози.

Целта на алгоритъма е да улесни лекарите при оценка на риска на пациента, изчисление на стойностите на LDL холестерола, определяне на необходимото понижение на LDL, за да се достигне до таргетното ниво, и избор на подходящ статин в подходяща доза.

Програмата е изключително лесна за употреба. Тя превежда използващия я специалист по бърз и удобен начин през необходимите стъпки за изчисление на LDL холестерола и определяне на необходимостта и назначаване на терапия със статин.

Първата стъпка включва определяне на 10-годишния риск за фатален сърдечносъдов инцидент по системата SCORE.

Втората стъпка е изчисление на стойностите на LDL холестерола, което става по формулата на Friedewald:

LDL (mmol/l) = ТC - HDL - ТG/2.2

Подобно измерване се препоръчва при следните групи:

- Мъже на възраст =/>40 години

- Жени =/>50-годишна възраст

- Пациенти с данни за атеросклероза или с диабет тип 2

- Фамилната анамнеза за ранна исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, тютюнопушене, хронично бъбречно заболяване и централно затлъстяване

- Болни с хронични автоимунни възпалителни заболявания

- Хора на антиретровирусната терапия при инфекция с HIV

- При данни за периферна артериална болест, увеличение на интимално-медийния слой на общата каротидна артерия или наличие на плаки

- Фенотипни изяви на генетичните форми на дислипидемия: ксантоми, ксантелазми и ранен аркус корнеалис

- При установяването на фамилна дислипидемия - на скрининг подлежат и роднините по първа линия.

Третата стъпка цели дефинирането на терапевтичните цели. Те се различават според нивото на риска:

- При пациенти с много висок сърдечносъдов риск терапевтичната цел трябва да бъде LDL<1.8 mmol/l или 50% редукция на изходните стойности

- При висок сърдечносъдов риск се препоръчва LDL<2.5 mmol/l

- При умерен риск <3.0 mmol/l

Разполагайки с данни за прицелното ниво и изходната стойност на LDL, може да определим процентната редукция на LDL, която трябва да постигнем.

Четвъртата стъпка на програмата насочва към избор на подходящ статин, според изчислената дотук необходима процентна редукция в стойностите на LDL.

Идеята и целта на програмата е да стимулира инициирането на терапия с най-мощния представител на статините (rosuvastatin) в неговите най-ниски дози (Romazic 5 mg с евентуално титриране до 10 mg). По този начин, достатъчната терапевтична ефективност се комбинира с нисък риск за нежелани реакции.

Подходящи пациенти за терапия с ниски дози rosuvastatin (Romazic 5 mg) са:

- Хора с необходимост от първична профилактика с умерено висок сърдечносъдов риск

- Тези с висок сърдечносъдов риск, когато изходните стойности на LDL холестерола не надвишават 4.5-5.0 mmol/l

- Пациенти със странични ефекти на фона на по-високи като дози, но еквивалентни като мощност статини, например atorvastatin 30 mg

- Болни, при които на фона на rosuvastatin 10 mg се наблюдават странични ефекти

Допълнителна информация и съдействие за инсталиране на програмата: Полина Нинчева +359884735000