Lercanidipine повлиява артериалното налягане и цялостния сърдечносъдов риск


kd 01/09/2014

Lercanidipine е блокер на калциевите канали (ССВ) от трето поколение, с висока липофилност и дълъг полуживот, обусловен от свързването му с клетъчните мембрани и позволяващ еднократен дневен прием. Приемът на lercanidipine позволява постигане на значително понижение на стойностите на артериалното налягане (АН) при пациенти с артериална хипертония (АХ). Ефектите на lercanidipine върху периферното (брахиално) налягане […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.