КОЛЕГИУМ01/09/2014

Уважаеми колеги,

Европейският кардиологичен конгрес, най-голямото и влиятелно световно кардиологично събитие, всяка година ни поднася изненади и поставя нови рекорди. Тази година в Барселона броят на участниците беше над 30 000, а подадените абстракти достигнаха 11 444, от които 4 597 са приетите.

Основна тема на конгреса бяха иновациите в областта на научните изследвания, клиничното развитие, въведенията, образованието и подобрението на клиничната практика.

Четири нови клинични ръководства за поведение бяха за първи път дискутирани в рамките на това събитие. Обобщен материал за новостите от Европейския кардиологичен конгрес може да намерите в този брой на списанието.

Националният конгрес по кардиология също се провежда тази година в България. За сравнение - броят на подадените и приети абстракти за този конгрес е 80 (въпреки че събитието се провежда веднъж на две години).

На какво се дължи недостатъчната научна активност на българските кардиолози? Свръхнатовареност, инертност или недостатъчна мотивация стоят в основата на този феномен, на фона на повече от бурното развитие на кардиологията в Европа и САЩ?

Отговор на тези и на много други въпроси можете да намерите в настоящия брой на Кардио D и в интервюто с доц. Иво Петров, председател на Дружеството на кардиолозите в България.

В този брой на списание Кардио D сме подготвили още становище на Работната група за периферна циркулация към Европейското кардиологично дружество за некоронарната атеросклероза, лечение на артериална хипертония в напреднала възраст, статини и периферна артериална болест, приложение на статини в напреднала възраст, антитромбоцитна терапия при аорто-коронарен байпас операция, сърдечна недостатъчност при запазена фракция на изтласкване на лява камера...

Клининият случай, който ще се включи в тазгодишната напревара в рубриката ни „Най-интересен клиничен случай“, описва протезиране на пулмонална клапа, след късна корекция на Тетралогия на Фало и е представен от колеги от Клиника по Кардиохирургия на УМБАЛ Света Анна - София.

Третият брой на списание Кардио D за 2014 година ще може да намерите на 13-ти Национален конгрес по кардиология в България, Ехокардиографския курс за специализанти по кардиология и 18-ия Национален конгрес по ултразвук в медицината, които ще се проведат през октомври 2014 (както и на много други събития в страната).

За да сте сигурни, обаче, че ще получите този и следващите броеве на списанието - абонирайте се безплатно на нашия сайт www.spisaniemd.bg или на тел. 02/822 04 18.

И накрая, но не на последно място, честит 10-и рожден ден на списание МД, най-голямото специализирано медицинско издание в България!

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега