Exforge HCT – когато търсим бърз и сигурен ефект


kd 01/09/2014

При пациенти с висок и много висок сърдечносъдов риск инициирането (или промяната) на антихипертензивна терапия трябва да стане незабавно. Когато този висок риск е обусловен от значително повишените стойности на артериалното налягане (АН), основната ни цел е да ги понижим (съответно и риска), като достигнем или поне доближим таргетните стойности за сравнително кратък период. За […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.