Двойната инхибиция на ангиотензин и неприлизин като алтернатива на АСЕ-инхибицията при хронична систолна СН


kd 01/09/2014

Счита се че неврохормоналните пътища са от фундаментална важност в патофизиологията на сърдечната недостатъчност (СН). Активацията на определени неврохуморални пътища, като например ренин-ангиотензин-алдостероновата система (RAAS) и симпатиковата нервна система (SNS), представлява реакция на дис-адаптация при СН и е логична основа на терапията. Решаващата роля на RAAS се подкрепя от благоприятните ефекти на инхибиторите на ангиотензин-конвертиращия […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.