Антиагрегантна терапия при пациенти с аорто-коронарен байпас


kd 01/09/2014

Публикуваното в Еuropean Heart Journal становище на водещи експерти в кардиологията и кардиохирургията за антиагрегантната терапия при пациенти, подложени на аорто-коронарна хирургия, запълни важен пропуск в стратегията за периоперативното приложение на тази ключова група от медикаменти (1). Установено е, че приемът на антитромбоцитни медикаменти преди и след оперативна реваскуларизация (аорто-коронарен байпас – АКБ) силно повлиява […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.