Поведение при пациенти с клапно сърдечно заболяване – препоръки на АСС/АНА


kd 01/06/2014

Подробни указания за поведение при пациентите с клапно сърдечно заболяване (КСЗ), централната роля на ехокардиографията, навлизането на новите транскатетърни методи за лечение, както и още много други проблеми са отразени в новото ръководство на Американския кардиологичен колеж (АСС*) и Американската сърдечна асоциация (AHA*), публикувано в Journal of the American College of Cardiology (1). Оценка на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.