Новите орални антикоагуланти – по-добри от warfarin при предсърдно мъждене


kd 01/06/2014

Новите (пер)орални антикоагуланти (НОАК) подобряват прогнозата при пациенти с неклапно предсърдно мъждене (ПМ) в сравнение с антагонистите на витамин К (ВКА), показаха резултатите от мета-анализ, публикуван в списание Lancet (1). До 2010 година единствената възможност за профилактика на инсулт и системна емболия при болни с ПМ и висок риск за тромбемболични усложнения бяха ВКА. Проблем […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.