Клиничен случай: Обратно развитие на значима левокамерна дилатация след тримесечно въздържание от активен спорт


kd 01/06/2014

Левокамерното ремоделиране при спортисти често ни изправя пред трудни диференциално диагностични дилеми. Представен е случай на ехокардиографски документирано обратно развитие на значима левокамерна дилатация след тримесечно въздържание от активен спорт при 41-годишен любител спортист. Според класическата дефиниция, спортното сърце е доброкачествено увеличение на сърдечните обеми и маса, съпроводено със специфични циркулаторни адаптационни механизми и морфологично […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.