Клиничен случай: Exforge HCT при високорискови пациенти


kd 01/06/2014

Всеки пациент с артериална хипертония (АХ) е уникална съвкупност от персонални демографски характеристики и рискови фактори. Точното определяне на величината на сърдечносъдовия риск е от особено значение за избор на оптимална терапевтична стратегия (1). Сърдечносъдовият риск, от своя страна, зависи от наличието или от липсата на субклинична (асимптомна) увреда на прицелните ограни (1). Субклиничното атеросклеротично […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.