Кардиопротекция


kd 01/06/2014

Увредата на миокарда от типа исхемия-реперфузия (ИРУ)* е свързана с неблагоприятни дългосрочни последици. Разработени са голям брой кардиопротективни терапии в предклинични проучвания, но малко от тях доказват своите ползи в клиничната практика. Затова, според становището на Работната група по клетъчна биология на сърцето**, са необходими нови терапевтични интервенции с цел да се осигури защита на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.