Webinar на Европейската асоциация по сърдечносъдово изобразяване (EACVI)01/03/2014

Деформация на миокарда – клинично приложение и бъдещо развитие на метода

Уебинарът (webinar) на тема Deformation imaging – current application in the clinic and future developments, с участието на д-р Jens Uwe Voigt и д-р Яна Симова, е предназначен за кардиолози и ехокардиографисти, със специална насоченост към младото поколение – членовете на клуб 35.

Събитието ще се състои на 8 април (вторник) от 19:00 до 20:00 часа. Регистрацията е СВОБОДНА за всички членове на EACVI и на Клуб 35 (Клуб 35 е комитет към EACVI с годишна такса за членство само 35 евро). Такса участие за всички останали е 30 евро.

Основните теми в този webinar:

– въведение в миокардната деформация

– има ли миокардната деформация допълнителна стойност над тази на стандартното ехокардиографско изследване

– кои са клиничните ситуации, при които приложението на анализ на деформацията може да ни направи по-добри лекари

– какво би било бъдещото развитие на деформационния анализ

Повече информация и регистрация – на адрес:

http://www.escardio.org/education/eLearning/webinars/echocardiography

http://www.escardio.org/education/eLearning/webinars/echocardiography/Pages/welcome.aspx

http://www.escardio.org/education/eLearning/webinars/echocardiography/Pages/advanced-imaging-technique-decision-difficult-cases.aspx?hit=wca