Нефропротекция с калциеви антагонисти? Защо не, ако използваме lercanidipine


kd 01/03/2014

При избор на антихипертензивна терапия с блокери на калциевите канали (ССВ) трябва да отчитаме не само способността на медикаментите да понижават артериалното налягане (АН), но също така и специфичните ефекти на представителите на този клас на различни нива, като например бъбречната циркулация (1). Lercanidipine може да бъде разглеждан като ССВ със специфично нефропротективно действие. Въведение […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.