НАГРАДА ЗА НАЙ-ИНТЕРЕСНИЯ КЛИНИЧЕН СЛУЧАЙ НА 201401/03/2014

Уважаеми колеги, от началото на 2013 година списание Кардио Д започна публикуването на рубрика Клинични случаи. В четирите броя на миналата година ви представихме четири изключително интересни и много добре описани клинични случая. В края на годината нашите научни консултанти се заеха с нелесната задача да излъчат победител в конкурса.

Всеки от случаите беше оценен като достоен и събра част от гласовете на консултантите ни, но накрая като победител беше излъчен клиничният случай на колеги от Клиниката по сърдечна хирургия на Университетска болница „Св. Анна“ в София – Хепарин-индуцирана тромбоцитопения при пациент с клапна протеза. Авторският колектив получи и награда – учебник по техен избор, осигурен от фирма Сервие.

През 2014 година продължаваме тази инициатива – всички наши читатели имат възможност да представят интересни случаи от своята клинична практика. Чрез Кардио Д, те ще достигнат до над 4000 колеги.

В края на годината отново ще се номинира най-добрият клиничен случай от жури, съставено от консултантите на списанието и главния редактор, като критериите за оценка ще включват оригиналност, добро представяне и онагледяване със снимки от проведените образни изследвания, подкрепа с доказателства на изложената теза.

Рубриката Клинични случаи се публикува със съдействието на фирма Servier, която осигурява награда за най-добрата публикация – медицински учебник, по-избор на автора (авторите). Така че, уважаеми колеги, не се колебайте – изпращайте вашите клинични случаи на адрес: ianasimova@gmail.com.

Ако имате снимки от образни изследвания (ехокардиография, ЕКГ, рентгенография, сърдечна катетеризация и ангиография, компютърно-томографски и магнитно-резонансни изследвания), моля, изпратете и тях. Крайният срок за изпращане на вашите материали за публикация във втория брой на списание Кардио Д е 15 април 2014 година.

В първия брой на Кардио Д за 2014 година имате възможност да прочетете клиничен случай, представен от колеги от Сити Клиник – София.