КОЛЕГИУМ01/03/2014

Уважаеми колеги,

Списание Кардио D има юбилей през 2014 – навършва 10 години!

Вече 10 години ние достигаме до вас, със стремеж да изпълняваме своята мисия: да осигурим информираност по обективен, безпристрастен, своевременен и удобен за вас начин за новостите в кардиологията, които са най-важни за клиничната практика или за бъдещето на нашата специалност.

Читатели ни знаят, че могат да разчитат да получават актуална информация за основните кардиологични конгреси, както и всички нови ръководства за поведение на Европейското кардиологично дружество (ESC) и други свързани организации.

Нашият принос е, че посочената информация идва до вас бързо, в обобщена форма, събрана от различни авторитетни източници и на български език – осъзнавайки ангажираността ви, ние ценим времето на съвременния български кардиолог. Вашият интерес е най-голямата ни награда.

През втората половина на 2013 година една от най-дискутираните теми в кардиологичните среди беше поведението при артериална хипертония. Повод за това стана публикуването на насоките за поведение на Европейското дружество по хипертония, както и на две американски ръководства на същата тема, като между трите документа съществуват не малко разногласия. В този брой сравняваме трите ръководства за поведение при хипертония.

В списание Кардио D за Вас сме подготвили и съкратен и обобщен вариант на ръководството на ESC за поведение при пациенти със захарен диабет и сърдечносъдови заболявания, както и статии за вулнерабилна плака, нова дефиниция за миокарден инфаркт, оценка на сърдечносъдовия риск при еректилна дисфункция, антиагрегантна терапия в периоперативния период, оценка на сърдечносъдовия риск преди несърдечни операции, ритъмно-проводни нарушения при деца…

През 2013 година стартира рубриката ни „Най-интересен клиничен случай“. Представихме ви четири интересни и много добре описани случая, които бяха оценени от нашите научни консултанти и като победител беше излъчен клиничният случай на колеги от Клиниката по сърдечна хирургия на Университетска болница „Св. Анна”, София – Хепарин-индуцирана тромбоцитопения при пациент с клапна протеза. Авторският колектив получи и награда – учебник по техен избор, осигурен от фирма Сервие.

Тази година продължаваме да публикуваме вашите клинични случаи. Интересен е и случаят в този брой, представен от колеги от Сити Клиник, София – Остра тромбоза в ствола на лява коронарна артерия. Ако искате да се включите в нашата престижна напревара, единственото, което трябва да направите е да ни изпратите свой клиничен случай.

И още една новина за българските кардиолози: от тази година започва издаването на Медицината днес в България (МД България) – нова секция на списание МД, посветена на публикуване и разпространение на вашите научни разработки – оригинални статии, клинични случаи, обзори.

Статиите в МД България са рецензирани (peer-reviewed), свободно достъпни он-лайн (open access) и се реферират в базата данни „Българска медицинска литература“. Повече информация можете да получите на http://www.spisaniemd.bg, а Вашите публикации изпращайте на адрес md@protos.bg.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега