Хирургични интервенции след стентиране – какво да правим с антиагрегантите?


kd 01/03/2014

При близо 5% от пациентите с исхемична болест на сърцето (ИБС) се налага провеждане на несърдечна хирургия през първата година след стентиране. При такава оперативна интервенция рискът за коронарен инцидент се повишава поради ранно спиране на антиагрегантната терапия, повишаване на тромбоцитния брой, обща възпалителна реакция и периоперативни хипотонични състояния. Перкутанната коронарна интервенция (PCI) с непокрит […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.