Ефективен антидот за rivaroxaban01/03/2014

След дълго очакване и многобройни опити група американски изследователи създадоха ефективен антидот за инхибиторите на фактор Ха – andexanet alfa (Portola Pharmaceuticals) – рекомбинантна, модифицирана молекула на инхибиторите на фактор Ха (fXa), която се свързва с инхибиторите на fXa, изолира ги и възстановява генерирането на тромбин и нормалната хемостаза. Откритието бе представено на годишния конгрес на Американската асоциация по хематология (1, 2).

Ефективността на andexanet alfa бе доказана във фаза 2 клинично проучване с 36 здрави доброволци, приемали rivaroxaban 20 mg дневно за шест дни. На третия ден, три часа след последната доза ривароксабан, участниците са рандомизирани 2:1 на andexanat alfa в един от четири дозови режима – единична интравенозна доза от 210 mg, 420 mg, 600 mg или 720 mg болус, последван от 240 mg инфузия (4 mg/min за един час), или на плацебо.

Преди приложението на антидота е била определена плазмената концентрация на rivaroxaban. След болусните дози анти-Ха активността намалява дозо-зависимо с 20, 53, 70 и 81%, съответно, и достига до изходно ниво около два часа след началото на приложението на andexanet alfa.

Намаляват и плазмените концентрации на rivaroxaban – с 32, 51, 75 и 70%, съответно за различните дозови нива, както и степента на инхибиране на тромбина, понижават се стойностите на протромбиновото време и активираното време на съсирване.

Проследяването е 48 дни, през които новият антидот демонстрира добра поносимост – не са наблюдавани тромботични инциденти или сериозни нежелани реакции. Антитела срещу фактор Х или фактор Ха не са установени.

Единствените странични ефекти, срещани с честота над 10% и преценени като вероятно предизвикани от andexanet alfa, са свързаните с инфузията реакции и постуралната замаяност. Такива реакции са наблюдавани и при приложение на andexanet alfa за антагонизиране на ефектите на друг инхибитор на фактор Ха – apixaban.

За момента резултатите изглеждат обещаващи – може би ще разполагаме в близко бъдеще с универсален и специфичен антидот на инхибиторите на fХа. Освен това гъвкавостта на приложение на andexanet alfa (болусно в четири различни дози и/или като инфузия) би позволила бързо и краткосрочно или, напротив, продължително антагонизиране на антикоагулантния ефект, което ще даде възможност за покриване на различните клинични сценарии с подобна необходимост.

Използвани източници:

1. Crowther M. A phase 2 randomized, double-blind, placebo-controlled trial demonstrating reversal of rivaroxaban-induced anticoagulation in healthy subjects by andexanet alfa (PRT064445), an antidote for fXa inhibitors. Presented at: American Society of Hematology Annual Meeting; December 9, 2013; New Orleans, LA https://ash.confex.com/ash/2013/webprogram/Paper56863.html

2. http://www.portola.com/clinical-development/andexanet-alfa-prt4445-fxa-inhibitor-antidote