ESC подкрепя реналната денервация01/11/2013

Европейското кардиологично дружество (ESC) публикува консенсус за използването на катетър-базирана ренална симпатикова денервация (РСД), който гласи, че този нов метод може да се обсъжда като терапевтична стратегия за пациенти с резистентна артериална хипертония (АХ), които не могат да постигнат прицелните стойности на артериалното налягане (АН) на фона на комбинацията от медикаментозна терапия и промяна в стила на живот.

Консенсусът е публикуван в списание European Heart Journal (1) и се базира на резултати от проучвания с проследяване до 36 месеца. Според него подходящи за провеждане на РСД са тези болни, при които са изпълнени следните условия:

- АН, измерено в лекарския кабинет, >/=160 mmHg (>/=150 mmHg при наличие на диабет тип 2)

- Използване на три или повече антихипертензивни медикаменти в подходяща комбинация и адекватни дози, включително и диуретик

- Опит за повлияване на стойностите на АН чрез промяна в начина на живот

- Изключване на вторични форми на хипертония

- Изключване на псевдорезистентна АХ с помощта на амбулаторно мониториране на АН

- Запазена бъбречна функция (гломерулна филтрация >/=45 ml/min/1.732)

- Липса на полюсни или допълнителни артерии, на стеноза на бъбречната артерия, както и на предшестваща ренална реваскуларизация

Процедурата (отнема около 40 минути) се извършва двустранно, на ротационен принцип (чрез ротация на гъвкавия катетър в лумена на съда), като се провежда аблация на определени 4-6 места по циркумференцията на бъбречната артерия, но не в една равнина, за да се избегнат стеснявания и аневризми.

Все още не е ясен точният механизъм, по който РСД води до трайно понижение на АН. Предполага се, че в резултат на процедурата намалява периферното съпротивление, понижава се освобождаването на ренин, променят се благоприятно водната и електролитната хомеостаза.

Всъщност РСД редуцира симпатиковата активност в цялото тяло и вероятно би могла да повлияе и други клинични състояния, характеризиращи се с хиперактивност на симпатиковата нервна система.

Пет системи за РСД са одобрени в Европа, на базата на резултати от следните рандомизирани клинични проучвания:

- Symplicity (Medtronic) - Symplicity HTN-1 и Symplicity HTN-2

- EnligHTN (St Jude Medical) - EnligHTN-1

- Vessix V2 (Boston Scientific) - REDUCE-HTN

- OneShot (Covidien) - Renal Hypertension Ablation System

- Paradise (ReCor Medical) - REALISE

Използван източник:

1. Mahfoud F., Luscher T., Andersson B. et al. Expert consensus document from the European Society of Cardiology on catheter-based renal denervation. Eur Heart J 2013; DOI:10.1093/eurheart/eht154 http://eurheartj.oxfordjournals.org/content/early/2013/04/25/eurheartj.eht154.short?rss=1