Препоръки за поведение при клапни заболявания


kd 01/09/2013

Диагностичните методи и терапевтичните възможности при клапните заболявания се променят с навлизането на нови перкутанни интервенционални техники – основно транскатетърна аортна клапна имплантация (TAVI – transcatheter aortic valve implantation) при аортна стеноза (АС) и край-в-край пластика (edge-to-edge) при митрална инсуфициенция (МИ), според съвместните препоръки на Европейското кардиологично дружество* и Европейската асоциация по кардиоторакална хирургия, публикувани […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.