Предимства на clopidogrel в лечението на остър коронарен синдром


kd 01/09/2013

Двойната антитромбоцитна терапия – комбинация от ацетилсалицилова киселина (АСК, ASA) и аденозин дифосфатен рецепторен инхибитор (АДФИ) – е основен елемент в лечението на острия коронарен синдром (ОКС). До голяма степен подобрението в преживяемостта и в качеството на живот след ОКС се дължат именно на двойната антитромбоцитна терапия (ДАТ) с clopidogrel. Доказателства от рандомизирани клинични проучвания […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.