Има ли бъдеще хирургията на “биещо сърце”


kd 01/09/2013

Коронарната хирургия на биещо сърце (оff-pump coronary artery bypass grafting – OPCAB) няма убедителни предимства пред стандартния бай-пас (on-pump coronary artery bypass grafting – CABG), с използване на кардиоплегичен арест и екстракорпорално (извънтелесно) кръвообръщение (ЕКК), като ОРСАВ намира все по-малко приложение във водещите кардиохирургични центрове в САЩ, според обзор, публикуван в списание Circulation (1). Основната […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.