Внезапна смърт в млада възраст01/06/2013

Внезапната смърт на възраст под 35 години е рядка, обикновено се дължи на сърдечни причини, най-често настъпва по време на физически усилия (интензивна тренировка, спортно състезание) и често може да бъде предот­вратена чрез навременно идентифициране на хората с повишен риск и с профилактични мерки.

В две-трети от аутопсиите на загинали внезапно млади хора се открива структурно сърдечно заболяване. Най-честите виновници за внезапна сърдечна смърт (ВСС) в млада възраст са:

– Хипертрофична кардиомиопатия (ХКМП) – заболяване на сърдечния мускул с асиметрично задебеляване (хипертрофия) на стената на лява камера (ЛК), което създава нарушения в изтласкването на кръв от сърцето към периферните съдове, затруднява пълненето на ЛК в диастола и повишава вероятността за камерни аритмии. При по-голямата част от засегнатите ХКМП не протича фатално, но въпреки това е най-честата причина за внезапна смърт при лица под 30-годишна възраст и при активни спортисти.

– Аномалии на коронарните артерии – при коронарните аномалии (вродени сърдечни дефекти) се създават условия атипично разположените коронарни съдове да бъдат притиснати по време на физически усилия. Това от своя страна води до миокардна исхемия и до повишен риск за малигнени камерни аритмии.

– Синдром на удължения QT интервал (LQTS) – вроден дефект на йонните канали на сърдечните клетки. Създава предпоставка за възникване на особен вид камерна тахикардия – с „усукване” на QRS комплексите около изоелектричната линия – „torsades des pointes”.

Освен споменатите заболявания, съществуват и други причини за внезапна сърдечна смърт в млада възраст, като например аритмогенната деснокамерна кардиомиопатия, миокардит, синдром на Brugada. Силният удар в сърдечната област (commotio cordis) по време на тренировка или състезание може да предизвика камерно мъждене, ако попадне в уязвимия период на сърдечния цикъл.

В повечето случаи ВСС настъпва без предупреждение, но има някои симптоми, на които трябва да се обърне особено внимание:

– Синкоп (припадък) без обяснима причина по време на физическа активност обикновено означава наличие на сърдечно заболяване

– Фамилна анамнеза за ВСС на възраст под 50 години изисква скрининг за наследствени сърдечносъдови заболявания

– Задух или гръдна болка при физически усилия също може да са показатели за повишен риск за ВСС, но както чувствителността им (честотата им на изява при наличие на сърдечно заболяване), така и специфичността им (може да са белег на заболяване извън сърдечносъдовата система, например бронхиална астма) не са достатъчно високи

Може ли внезапната смърт на млада възраст да бъде предотвратена?

Отговорът е: Да, понякога. При установяване на повишен риск за ВСС състезателната дейност трябва да се преустанови. Понякога са налага и допълнителна специфична профилактика, като например имплантация на кардиовертер-дефибрилатор (ICD – implantable cardioverter-defibrillator), който има за задача да възстанови сърдечния ритъм при възникване на бърза продължителна камерна тахикардия или камерно мъждене.

Скрининг

В медицинската общност все още липсва консенсус за скрининга на елитните състезатели и желаещите да се занимават с активна спортна дейност. Смисълът, който стои зад този скрининг, е да се идентифицират хората с повишен риск за ВСС и да не се допускат до активна състезателна дейност.

В страни като Италия и Япония, например, скринингът включва освен анамнеза и фамилна анамнеза, също и записване на електрокардиограма (ЕКГ). В тези страни това довежда до значително намаление на честотата на ВСС в резултат на ХКМП – заболяване, което често може да се заподозре по измененията в ЕКГ.

Този модел на скрининг, обаче, води понякога и до фалшиво положителни резултати – изменения в ЕКГ, които предполагат наличие на сърдечно заболяване, когато в действителност такова няма. Последствията са излишни тревоги и допълнителни тестове до отхвърляне на диагнозата.

Скрининг на роднините по първа линия се налага и при анамнеза за ВСС на член от семейството на възраст под 50 години и доказано при аутопсия сърдечно заболяване, като например ХКМП. В тези случаи скринингът не бива да е еднократен, а проследяването трябва да продължи, дори и при нормален резултат при първоначалния преглед.

Фактът, че някои хора трябва да преустановят активната си спортна дейност поради повишен риск за ВСС, не означава, че те трябва да започнат да водят заседнал начин на живот. При заболявания като ХКМП, леките до умерени физически натоварвания могат да бъдат от полза, като степента на допустимото натоварване трябва да се определи от лекуващия кардиолог.

Използван източник:

1. Mayo clinic. Sudden cardiac arrest. May 2011 http://www.mayoclinic.com/health/sudden-death/HB00092