Пулмонална артериална хипертония при вродени сърдечни пороци


kd 01/06/2013

Пулмоналната артериална хипертония (ПАХ) е усложнение на вродените сърдечни малформации (ВСМ), което допринася за влошаване на функционалния капацитет и за увеличение на заболеваемостта и смъртността. Тежестта на ПАХ зависи от вида на ВСМ и от величината на шънта. Терапията е чрез перкутанно или хирургично затваряне на дефекта, както и чрез медикаментозно лечение, като трябва да […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.