Показания за диагностична сърдечна катетеризация01/06/2013

Решението за провеждане на диагностична сърдечна катетеризация се взима на базата на клиничната картина, наличието или липсата на остър коронарен синдром (ОКС), анамнезата за исхемична болест на сърцето (ИБС) или предшестваща реваскуларизация и вида на находката от проведените неинвазивни изследвания, според новите препоръки на дванадесетте водещите организации* на американските кардиоспециалисти, публикувани в списание Journal of […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.