Награда за най-интересния клиничен случай на 201301/06/2013

Уважаеми колеги, рубрика Клинични случаи се публикува във всеки брой на списание Кардио D със съдействието на фирма Servier, от чиято страна се осигурява и наградата за най-интересния клиничен случай на 2013 година – медицински учебник по избор на автора (авторите).

Ако имате подходящ клиничен случай за следващия (есенен) брой на списанието, моля, изпратете вашите материали (текст и снимки от образни изследвания – екокардиография, ЕКГ, рентгенография, компютърна томографски и магнитно-резонансни изследвания) на адрес: ianasimova@gmail.com. Крайният срок за следващия ни брой е 01.08.2013.

В края на календарната година ще се номинира най-интересният клиничен случай от жури, съставено от научните консултанти на изданието и от неговия главен редактор.

Критериите за оценка ще включват: оригиналност, добро представяне и онагледяване със снимки от проведените образни изследвания, подкрепа с доказателства на изложената теза.

Във всеки брой на списанието публикуваме само един клиничен случай, който е избран от същото жури, прилагайки посочените критерии за оценка.

В тази книжка ви предлагаме номинирания клиничен случай за този брой на списанието, представен от колеги от Национална многопрофилна транспортна болница Цар Борис ІІІ, София.