КОЛЕГИУМ01/06/2013

Уважаеми колеги,

Mетаболитното здраве на настоящото поколение в зряла възраст се е влошило значително, според публикация в European Journal of Preventive Cardiology. В сравнение с предишното поколение, сегашното население в зряла възраст е с 15 години „по-старо” биологично, въпреки удължената продължителност на живота.

Главните причини да изглеждаме и да се чувстваме по-стари, отколкото сме, са нездравословният начин на живот и по-ранната изява на сърдечносъдовите заболявания.

Целта на Кардио D винаги е била и ще бъде да помогне на българските кардиолози във всекидневната борба с влошеното здраве на българския пациент. Затова се опитваме да ви представим последните новини и клинични препоръки от световната кардиология в лесно разбираем и приложим в практиката вид.

В този брой на списанието ви предлагаме в обобщен вариант ръководството на Европейското кардиологично дружество за поведение при остър инфаркт на миокарда с елевация на ST сегмента, насоките на Американската сърдечна асоциация за провеждане на сърдечна катетеризация…

Ще имате възможност да прочетете и статии на тема консервативно поведение при периферна артериална болест, aнтиагрегантна терапия за профилактика и лечение на атеротромбоза, пулмонална артериална хипертония при вродени сърдечни заболявания, новости в областта на сърдечната недостатъчност от 2012 година, общите метаболитни пътища на артериалната хипертония и диабет тип 2, възможности за ендопротезиране на аортни аневризми с представен собствен опит на Сити Клиник, София и много други.

Продължаваме и с рубриката Клинични случаи, като в този брой се обсъждат особеностите на периоперативното поведение при пациент с „гигантска” ингвинална херния и тежка митрална инсуфициенция на колектив от Национална многопрофилна транспортна болница Цар Борис ІІІ, София.

Каня ви да споделите и ваши интересни случаи от клиничната практика! За най-добрата публикация има осигурена и награда.

Вторият за 2013 година брой на списание Кардио D ще може да намерите на симпозиумите: Спортно сърце и внезапна сърдечна смърт, Новости в антикоагулантната и антиагрегантната терапия и Пулмонална хипертония (съответно през април, май и юни). Но за да сте сигурни, че ще получите този и следващите броеве на списанието – абонирайте се!

Очаквайте в есенната ни книжка още три статии, които не можахме да публикуваме на 64-те страници на този брой: препоръки за поведение при клапни заболявания, вродени сърдечни аномалии в изходния тракт на дясната камера и препоръки за поведение при асимптомни пациенти с WPW вариант на преекситация.

Приятно четене на Кардио D!

Покажете го и на колега