Клиничен случай: Периоперативно поведение при пациент с гигантска ингвинална херния и тежка митрална регургитация


kd 01/06/2013

Митралната регургитация (МР) е най-често срещаната клапна лезия. Следи от МР се срещат и при здрави хора. Честотата на сигнификантната (умерена и тежка) МР в общата популация е 1.7% и нараства с годините, достигайки до 9.3 % във възрастовата група над 75години (1, 2). Симптоматичните пациенти с тежка МР имат висок риск за развитие на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.