Антиагрегантна терапия за профилактика и лечение на атеротромбоза


kd 01/06/2013

При избор на антиагрегантна терапия трябва да се ръководим от конкретната клинична ситуация – определяне на исхемичния риск при всеки конкретен пациент и оценка на риска за кървене. Специфичните качества на отделните антитромбоцитни медикаменти също определят избора на най-подходящата терапевтична стратегия. Тромбоцитите играят ключова роля в нормалната хомеостаза и в различните етапи на атеросклеротичния процес, […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.