КОЛЕГИУМ



01/02/2013

Уважаеми колеги,

Започваме 2013 година с новости в българската кардиология - нов председател на Дружеството на кардиолозите в България - доц. д-р Иво Петров и избран председател за следващия мандат - доц. д-р Васил Велчев, както и нов Национален консултант по кардиология - доц. д-р Николай Димитров (също и научен консултант на списание Кардио Д). Пожелаваме успех на този подмладен ръководен състав на българската кардиология!

Новости има и в списание Кардио D: от тази година ще имате възможност да четете четири (вместо две) книжки годишно, като в допълнение на увеличението на периодичността ще ги направим и с повече страници (последният брой за миналата година беше с 84 страници!) Ще се опитаме да задържим тази положителна тенденция, като ви запознаваме с актуалните новини от света на кардиологията.

С първия брой на списание Кардио D за 2013 година даваме началото и на нова рубрика - клинични случаи. Това е вашето поле на изява, което ви дава възможност да споделите интересни случаи от вашата практика. Нашата роля, съответно, е да осигурим широка публичност на тези статии - списанието има над 2 500 абоната здравни специалисти, отделно се разпространява и по време на конференции, конгреси и други събития.

За най-добрия клиничен случай е осигурена и награда. Повече информация можете да намерите в новата ни рубрика, където ще прочетете и първия за 2013 година клиничен случай, представен от д-р Анна Сиракова от Национална кардиологична болница, София.

В първия за 2013 година брой на Кардио D оставаме верни на традицията и ви представяме в обобщен вариант ръководството на Европейското кардиологично дружество за поведение при предсърдно мъждене и третата универсална дефиниция за миокарден инфаркт, както и насоките на Американската сърдечна асоциация за поведение при стабилна стенокардия.

Очакват Ви и интересни статии в областта на превенцията, новости в областта на артериалната хипертония през 2012 година, насоки за избор на антикоагулантна терапия...

Кардиологичният сезон през 2013 година започва през февруари със симпозиум по артериална хипертония, следват зимното училище за специализанти по кардиология през март, както и симпозиумите Спортно сърце и внезапна сърдечна смърт и Новости в антикоагулантната и антиагрегантната терапия, съответно през април и май. Ще намерите най-новите броеве на списание Кардио D на тези събития!

Лесно можете да прочетете и всеки пропуснат брой на изданието на уеб страницата ни www.spisaniemd.bg (не се изисква регистрация или парола).

Приятно четене на Кардио D!

Моля, покажете броя на колега