Клиничен случай: Вродена сърдечна малформация, усложнена с инфекциозен ендокардит


kd 01/02/2013

История на заболяването: Пациентка на 37 години, с установен от детството вроден сърдечен порок (ВСП) – междукамерен дефект (МКД), търпящ през годините благоприятна еволюция на затваряне с аневризмална формация. От 2000 година, при контролните ехокардиографски (ЕхоКГ) изследвания, се отчита нарастване на левокамерните (ЛК) размери и значимостта на ляво-десния (Л-Д) шънт, както и поява на субективна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.