Избор на антитромботична терапия за превенция на инсулт при предсърдно мъждене01/02/2013

Съвсем доскоро, антитромботичната терапия за превенция на инсулт в резултат на предсърдно мъждене (ПМ) бе ограничена, като се изчерпваше с орален антикоагулант (warfarin), acetylsalicylic acid (ASA) или липса на лечение (1). Указанията на ACC/AHA/ESC* от 2006 година препоръчваха антитромботична терапия с орални антикоагуланти (ОАК) при наличието на един високорисков фактор или няколко умерено рискови фактори […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.