Идентифициране на пациентите с висок и много висок сърдечносъдов риск01/02/2013

Статините са клас медикаменти с доказана ефективност за първична и вторична профилактика на нежелани сърдечносъдови събития. От особено значение е разпознаването на пациентите с висок и много висок риск за сърдечносъдови усложения, тъй като при тях прицелните стойности за холестероловите нива в плазмата са по-ниски. Следващата стъпка в правилното лечение на болните, след като сме […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.