Читателите за нас: „Кардио D разпространява нови знания в кардиологията и сърдечносъдовата наука”


kd 01/02/2013

„В списанието Кардио D се отразяват най-важните постижения в кардиологията от световната специалидирана медицинска литература. Публикуват се оригинални клинични и експериментални доклади за всички аспекти на сърдечносъдовите заболявания. Разглеждат се нови диагностични техники, резултати от многоцентрови клинични проучвания на нови терапии. Публикуват се актуалните препоръки на Европейското и Американското кардиологични дружества по актуални теми на […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.