Реналната денервация ефективно повлиява артериалната хипертония


kd 01/11/2012

Селективната билатерална денервация на симпатиковите нерви (ренална денервация -RDN), разположени в адвентицията на бъбречните артерии, е ефективен метод за повлияване на резистентна артериална хипертония (АХ). Пилотните проучвания на новите системи за аблация демонстрираха редукция на артериалното налягане (АН) с 28/10 до 32/15 mmHg в рамките на първия месец след процедурата, която всъщност е изгаряне с […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.