Реналната денервация ефективно повлиява артериалната хипертония01/11/2012

Селективната билатерална денервация на симпатиковите нерви (ренална денервация -RDN), разположени в адвентицията на бъбречните артерии, е ефективен метод за повлияване на резистентна артериална хипертония (АХ).

Пилотните проучвания на новите системи за аблация демонстрираха редукция на артериалното налягане (АН) с 28/10 до 32/15 mmHg в рамките на първия месец след процедурата, която всъщност е изгаряне с високочестотна радиофреквентна енергия на симпатикусовите нерви, разположени в адвентицията на реналните артерии.

Методът се базира на транскатетърна технология, като през феморалната артерия се въвежда ендоваскуларна система Simplicity (Medtronic), свързана с генератор на радиофреквентна енергия.

Катетърът трябва да бъде пласиран в лумена на бъбречната артерия, на 5 mm преди мястото на първата бифуркация. Върхът му се допира до стената на съда и излъчва радиофреквентна енергия, която достига симпатикусовите нерви и ги унищожава.

Процедурата (отнема около 40 минути) се извършва двустранно, на ротационен принцип (чрез ротация на гъвкавия катетър в лумена на съда), като се провежда аблация на определени 4-6 места по циркумференцията на бъбречната артерия, но не в една равнина, за да се избегнат стеснявания и аневризми.

Symplicity HTN-1* е първото клинично проучване на тази система, което включва 45 пациенти с резистентна АХ (при прием на три и повече антихипертензивни средства), преценени като non-responders (1).

Непосредствено след RDN, 58% отговарят на терапията (понижение на систолното АН с =/>10 mmHg) три месеца след процедурата, 64% – до края на първата година, 82% – до края на втората година и 100% – в рамките на три години.

Извън редукцията на периферното систолно и диастолно АН, RDN e свързана с намаление на ЛК маса с 13% в края на първия месец и със 17% на шестия месец след интервенцията. Обратно, в контролната група е наблюдавана тенденция за увеличение на ЛК маса (2).

Едногодишните резултати от Symplicity HTN-2 (3), показват по-малка ефективност на RDN по отношение на 24-часовото амбулаторно мониториране на АН. Този начин на мониториране на АН е основно застъпен в набиращото пациенти Symplicity HTN-3.

RDN води до подобряване на ЛК диастолна функция. Установено е значително намаление на про-B-тип натриуретичния пептид с 39% в групата с ендоваскуларна денервация в сравнение с понижението с 8% при контролите на медикаментозно лечение (2).

При пациенти с резистентна АХ, RDN може да намали ремоделирането на лявата камера (поради намалената симпатикова активация), което (засега хипотетично) е свързано с подобряване на прогнозата.

Анализ на дългострочния ефект на RDN върху сърдечната функция и преживяемостта се очаква от стартиралите наскоро Global SYMPLICITY Patient Registry, който ще включи над 5000 пациенти, и SYMPLICITY-HF, в което за първи път се изследва ефектът на RDN при пациенти със сърдечна недостатъчност. През 2014 се очаква да завърши проучването DREAMS за приложение на RDN при болни с метаболитен синдром.

Честотата на усложненията (стеноза/аневризма на реналната артерия) е ниска и не се наблюдават отклонения в бъбречната функция. Това се обяснява с факта, че нервната тъкан в артериалната стена е по чувствителна на термично въздействие и се разрушава от високотемпературната стимулация преди да настъпи лезия на съдовата стена.

Въпреки че се допуска възможността за регенерация на симпатикусовите нервни окончания след аблация, резултатите от тригодишното проследяване в Symplicity HTN-1 показват, че ефектът от процедурата е траен и значим в различните подгрупи.

Сходни устройства за денервация на бъбречната артерия са: мулти-електродният катетър EnligHTN (SJM) и балонният катетър на фирма Vessix Vascular (4), намиращи се в по-ранен етап на клинични изпитвания, както и ултразвуковата транскатетърна система Paradise на ReCor (5), която е одобрена да се използва в Европа за лечение на резистентна АХ.

Други методи за автономна модулация, които също се изследват, са барорецепторна активация, стимулиране на гръбначния мозък и стимулиране на n.vagus.

Д-р Димитър СИМОВ

Д-р Николай СТОЯНОВ

За допълнителна информация:

Реналната симпатикова денервация подобрява сърдечната функция, КардиоД 2012, бр. 1 пролет-лято

www.spisaniemd.bg

Акценти от АСС 2012, КардиоД 2012, бр. 1 пролет-лято

Новини от АСС. МД 2012, бр. 3/май

* Акроними на клинични проучвания:

Symplicity HTN - Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension

SymplicityHF - Renal Denervation in Patients With Chronic Heart Failure & Renal Impairment Clinical Trial

DREAMS - Denervation of the REnal Artery in Metabolic Syndrome

Използван източници:

1. Krum H., Barman N., Schlaich M. et al. Catheter-based renal sympathetic denervation for resistant hypertension: durability of blood pressure reduction out to 24 months. Hypertension. 2011;57:911–917. http://hyper.ahajournals.org/content/57/5/911.full?sid=d5ad5960-56bb-4d63-8c98-45ff80bbab46#cited-by

2. Brandt M., Mahfoud F., Reda S. et al. Renal sympathetic denervation reduces left ventricular hypertrophy and improves cardiac function in patients with resistant hypertension. J Am Coll Cardiol 2012; 59:901-909 http://content.onlinejacc.org

3. Esler M., Krum H., Sobotka P. et al. Renal sympathetic denervation in patients with treatment-resistant hypertension (the Symplicity HTN-2 Trial): a randomised controlled trial. Lancet. 2010;376:1903–1909 http://thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2810%2962039-9/fulltext#fn1

4. Vessix Vascular. First patients treated in hypertension clinical study using the Vessix Vascular balloon catheter renal denervation system. February 2012 http://vessixvascular.com/news

5. Recor Medical. ReCor Medical announces CE Mark approval for its novel PARADISE ultrasound transcatheter renal denervation system. February 20, 2012 http://recormedical.com/therapy.html