Препоръки за интракардиално изследване при децата


kd 01/11/2012

Предлагаме ви най-важното в актуализираните препоръки на American Heart Association (AHA) за извършване на интракардиално изследване (ИКИ) и транскатетърни интервенционални процедури при децата (1). Предишната версия на указанията е от 1998 година. Поради напредъка в неинвазивните образни изследвания (ехокардиография, компютърна томография и магнитно резонансно изобразяване), диагностичната катетеризация НЕ Е показана като част от рутинната предоперативна […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.