Поведение при белодробен тромбемболизъм, илеофеморална дълбока венозна тромбоза и хронична тромбемболична пулмонална хипертония


kd 01/11/2012

Пациенти с интраваскуларна тромбоза трябва да бъдат оценявани за наличие на хронична тромбемболична пулмонална хипертония (ХТЕПХ) и при откриването й – да бъдат своевременно насочвани за провеждане на пулмонална ендартеректомия, според ръководството на Американската сърдечна асоциация за поведение при масивен и субмасивен белодробен тромбемболизъм (БТЕ), илеофеморална дълбока венозна тромбоза (ИФДВТ) и ХТЕПХ*, публикувано в списание […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.