Новости от Европейския кардиологичен конгрес 2012



01/11/2012

Четири нови ръководства за поведение и резултатите от много клинични проучвания бяха представени за първи път в рамките на конгреса на Европейското кардиологично дружество (ESC 2012, http://www.escardio.org, http://www.esc-2012.getinsidehealth.com) в Мюнхен. Нови указания Ръководството за поведение при остър миокарден инфаркт с елевация на ST сегмента (STEMI) заменя съществуващото до момента от 2008 година и допълва указанията […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.