Мястото на ticagrelor в съвременната антиагрегантна терапия


kd 01/11/2012

През последните години антиагрегантното лечение при пациенти с исхемична болест на сърцето (ИБС) търпи значително развитие, като ticagrelor* показва най-добър профил на ефективност/безопасност, което не случайно го прави медикамент на първи избор при пациенти с остър коронарен синдром (ОКС) с необходимост от двойна антиагрегантна терапия. Въведение Близо 10 години двойната антиагрегантна терапия с ацетилсалицилова киселина […]

Абонирайте се или влезте в профила си, за да прочетете цялата статия.